skip to Main Content

Decoraties

Kookspelden

In de beginjaren kreeg ieder lid een kookspeld met het logo van de Cercle. Deze speld is later vervangen door een geborduurd exemplaar en wordt op de linkerzijde vastgenaaid op het koksjasje.

Kookster

Na elke 5 jaar lidmaatschap wordt er een kookster aan het betreffende lid uitgereikt. Deze wordt boven het Cercle-embleem op de koksjas genaaid.

Kooklint

Dit lint wordt uitgereikt aan elk lid van de Cercle ter gelegenheid van het tweejarig lidmaatschap.

Kokspak met jubileumembleem

Het kokspak met jubileumembleem wordt uitgereikt aan leden die 25 jaar bij de Cercle zijn.

Voorzittersketting

Op de schildjes zijn de namen gegraveerd van de opeenvolgende voorzitters van de Cercle.

Bestuursketting

Behorende bij de functie van secretaris en penningmeester.

Bekijk decoraties

De kunst van
lekker eten!